Chời ơi

Chời ơi…..!
– Này, anh có biết Josephine hơn Bonaparte bao nhiêu tuổi không?
– Không! Mà sao?
– Hơn 6 tuổi lận đó.
– Ờ ờ…
– Thế Jenny Marx hơn Marx bao nhiêu tuổi biết không?
– Hình như 4 tuổi gì đó.
– Thấy chưa?
– Thế nên ông ấy mới rút kinh nghiệm bản thân mà phát biểu Hạnh Phúc là Cãi Nhau hay gì gì đó. Chuyện cũ mèm. Để tôi yên!
– Yên cái con khỉ! Cũ mèm phỏng? Biết tân tổng thống Pháp Macron kém vợ bao nhiêu tuổi mà vẫn yêu nhau tha thiết không? 24 tuổi nhé. Bà ấy có thể còn cho ông ấy bú khi còn bé đấy nghe chưa? Nhưng họ vẫn bên nhau hạnh phúc.
– Giờ vẫn bú tôi cũng kệ cụ họ. Tôi không quan tâm. Tôi đếch phải thằng Giang Minh Sài nhà ông Lê Lựu. Tôi có cuộc sống của tôi.
– Này này ông câm đi! Giang Minh Sài nó cũng kém vợ nó ba tuổi đó. Liệu hồn ở với bà cho phải đạo. Hmmmmm…!
– Chời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii……………………!