Đọc báo thấy ông Võ Kim Cự mới được bổ nhiệm làm phó Ban chỉ đạo đổi mới phát triển hợp tác xã

Đọc báo thấy ông Võ Kim Cự mới được bổ nhiệm làm phó Ban chỉ đạo đổi mới phát triển hợp tác xã, chức bé hơn ông phó thủ tướng Vương Đình Huệ một bậc mà thấy đắng lòng! Chả lẽ Việt Nam khủng hoảng về vấn đề nhân sự đến như vậy!