#KHỞI NGHIỆP

#KHỞI NGHIỆP! KHỞI NGHIỆP! KHỞI NGHIỆP
Khởi nghiệp! Khởi nghiệp! Khởi nghiệp! Cụm từ nghe quá nhiều và đã trở nên nhàm chán. Chính phủ mong, dân mong, ai cũng mong. Họ họp hành hết lần này đến lần khác các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về “Khởi nghiệp”. Và sau mỗi hội thảo, diễn đàn và tọa đàm đó, mặc dầu đủ các ngành các cấp đều hô khẩu hiệu rất nhiều là sẽ ủng hộ và hỗ trợ tối đa, nhưng điều duy nhất họ cần làm là soạn thảo bộ khung pháp lý hoặc sửa đổi các thông tư, nghị định về thuế TNDN, loại bỏ các rào cản hành chính với muôn vàn bẫy và cửa phải gõ để xin xỏ dưới hình thức giấy phép con vốn đang cản trở các doanh nhân, loại bỏ các điều luật hay bị các cấp nào đó như Bộ CA cố tình gài vào (như điều khoản về “tội phạm mạng” trong bộ luật hình sự sửa đổi) vốn nhằm trấn lột tài sản và làm tiền các doanh nghiệp ICT, các doanh nhân trẻ để hỗ trợ khởi nghiệp thì lại chẳng ai làm cả. Thật tốn tiền nuôi lũ ngu xuẩn và không biết cách làm việc. Đám quan chức, chủ tịch các hiệp hội rồi đủ các thành phần “hô khẩu hiệu” này chả lẽ ngu xuẩn đến thế sao?
#HệSinhTháiKhởiNghiệpApec