Nửa thập kỉ nữa mềnh tròn 40

Nửa thập kỉ nữa mềnh tròn 40. Tất nhiên mềnh biết khi 40 tuổi mềnh thừa sức chăn dắt một anh cu 15 tuổi xây đắp giấc mộng chính trường. Dưng mà làm vợ tổng thống suốt ngày bị báo chí soi, mệt bỏ bà! Chả dại. Cứ làm phây tử chém gió cho sướng đời.
Buồn cười các mẹ không biết làm máy bay bà già cần có gì, làm vợ chính trị gia phải như nào, còn cứ hớn hở hô hào đợi ngày soái ca ra đời. Vãi cả ngôn tình. Trông mụ già hôn hít trai trẻ chả có gì hay ho. Phản cảm.
Xin hứa nếu 40 tuổi làm giáo viên sẽ không để bị học sinh 15 tuổi lừa tình!
#i_swear