“Tôi mong muốn xây dựng một xã hội và đất nước tốt đẹp

“Tôi mong muốn xây dựng một xã hội và đất nước tốt đẹp. Một quốc gia chỉ tự cường khi nó luôn gắn liền với nền tảng một xã hội mà người dân có tự do và hạnh phúc. Người dân chỉ có tự do và hạnh phúc khi có tự do ngôn luận và quyền tự do biểu đạt những điều mình mong muốn. Tôi mong rằng mọi người sẽ lên tiếng và đấu tranh, vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình để xây dựng một đất nước tươi đẹp hơn.”
LỜI CỦA MỘT NHÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI VỪA BỊ KẾT ÁN 10 NĂM TÙ.
Xã hội dần sẽ thay đổi.
Chính quyền sẽ ngày càng dân chủ hơn, tiến bộ hơn.
Và chị sẽ sớm được tự do.
Tui tin như vậy.
Nếu đã lên tiếng vì Phương Nga, xin đừng bỏ quên Như Quỳnh, nhà hoạt động xã hội rất dũng cảm.