Trách nhiệm của chúng ta là làm culi đóng thuế để gánh những sai lầm ngàn tỷ

Trách nhiệm của chúng ta là làm culi đóng thuế để gánh những sai lầm ngàn tỷ, tham nhũng lan tràn, ngân sách cạn kiệt, nợ công ngày càng tăng (năm nào chả vay để đảo nợ, mà chỉ để đảo thôi chứ ko có trả).
Họ đã huỵch toẹt ra rồi đó, cái ngày ở xa mạc mà vẫn phải nhập cát sắp đến rồi…ngồi đấy mà tung hô nữa đi!