Viển vông

Viển vông!
Vụ ông Thưởng nói “không sợ đối thoại” mà mọi người đang bàn tán theo tôi là chuyện viển vông. Bởi bọn họ dư biết rằng, một khi có đối thoại sòng phẳng, chỉ cần vài ba câu hỏi của một người dân bình thường họ cũng không thể trả lời một cách rõ ràng, minh bạch.
Tôi lấy ví dụ, một người bình thường, không giỏi lý luận gì lắm như tôi sẽ hỏi: Vì sao không có tranh cử, bầu cử tự do? Vì sao không cho biểu tình? Vì sao không có báo chí tự do? Vì sao các ông theo xã hội chủ nghĩa mà con cái lại du học bọn đế quốc tư bản? Vì sao cán bộ đương chức lại giàu hơn dân thường gấp triệu lần? (Tất cả các câu hỏi này đều có dẫn chứng, chứng minh đầy đủ).
Chừng đó thôi, ông Thưởng hay đảng của ông trả lời minh bạch được không?
Cho nên cái chuyện ông ta nói cho đến khi thành sự thực là viển vông, giống như ông Nguyễn Tấn Dũng xưa kia nói “không đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông” vậy thôi!