☘️ TUYỂN ĐẠI LÍ ☘️

☘️ TUYỂN ĐẠI LÍ ☘️
Trên con đường thành công :
-Nếu bạn kiên trì dc 3 ngày đó gọi là sự NÔNG NỖI !
-Nếu bạn kiên trì dc 3 tháng, đó mới là BẮT ĐẦU !
-Nếu bạn kiên trì 5 năm trở lên, đó mới được coi là làm SỰ NGHIỆP.
✔️Nếu bạn làm bất cứ việc gì cũng đòi có sự hồi đáp ngay lập tức thì chắn chắn cả đời này bạn sẽ ko làm dc việc gì lớn. Kết quả của sự thành công ai cũng muốn có, con đường thành công ai cũng muốn đi , thế nhưng Không phải ai cũng có thể kiên trì đi hết. ➖Trên con đường thành công không hề chật chội, bởi vì người kiên trì rất ít
Cố gắng
Cố gắng… và…….
Cố gắng
See Translation