⚡️⚡️⚡️ Lưu ý: Kết hợp thực phẩm vô cùng #nguyhiểm

⚡️⚡️⚡️ Lưu ý: Kết hợp thực phẩm vô cùng #nguyhiểm.
Vì…. chỉ thử một lần cũng gây nghiện ở level cao.
Đó là: #Nấmlimxanh + #Lahán + #Longnhãn + #Táotàu.
E bị mê Nước nấm lim xanh, thơm nhè nhẹ, vị đắng nhưng hơi ngậy… nói chung không tả nổi, uống mới biết được. Cơ mà chỉ có thêm #Tràthầnthánh chứ chưa sành kết hợp như khách nhà e. Ồi ôi, nghe tả và nhìn màu nấm đẹp thế này e cũng đến phải lục mấy cái chợ lên để tìm la hán, long nhãn và táo tàu thôi không thì vật vã lắmmmmmmmm.