<3 Hai người đàn ông đồng thời xuất hiện ở bên cuộc đời một người phụ nữ

<3 Hai người đàn ông đồng thời xuất hiện ở bên cuộc đời một người phụ nữ. Một người vô tâm, nhưng bạn lại để tâm, bởi vì bạn yêu. Một người để tâm, nhưng bạn lại vô tâm, đơn giản vì không yêu. Thực ra trên đời này, để thấu đáo nhìn kỹ thì có rất nhiều người tình nguyện đối xử với chúng ta chân thành vô điều kiện, nhưng bời vì nó đến từ nơi mà chúng ta không muốn, từ người mà chúng ta không yêu, nên mới thành lãng phí. Mọi yêu thương dù chân thành bao nhiêu, nếu đến từ người mà lòng không yêu, thì cũng chỉ là bỏ lỡ. "Đôi khi không phải anh không xứng hay em không xứng, không phải là anh không tốt hay em không tốt, chỉ đơn giản là chúng ta gặp nhau sai thời điểm nên đành bỏ lỡ, thế thôi". Huyền Trang Bất Hối