8h hơn ra khỏi văn phòng đã lại nghe bài ca làm thế này thì lương tháng mấy chục triệu

8h hơn ra khỏi văn phòng đã lại nghe bài ca làm thế này thì lương tháng mấy chục triệu, tiêu gì cho hết .
Nghe méo mặt, hai đứa này mai thi học kì mà vẫn phải tham gia tổ bán báo xa bố xa mẹ đây. Bố đi công tác, mẹ thì việc chưa xong phải gửi lung tung.
Lại lần thứ N bảo làm nốt vụ này nghỉ hẳn thôi, bao giờ mới đúng là nốt đây.