Bạn chọn sống chân thành hay giả dối

Bạn chọn sống chân thành hay giả dối? Trước đây, khi còn trẻ, nhiều người khuyên tôi rằng: “Sống chân thành quá sẽ bị thiệt thòi” – nhưng cá tính đã định hình thật khó thay đổi. Ngày, tháng, năm, rồi nửa cuộc đời trôi qua, tôi vẫn luôn cố gang được là bản thân mình – vẫn luôn cố chứng minh là cái tốt vẫn được trân trọng, Người tốt và chân thành (nhưng phải luôn đủ tỉnh táo để phân biệt được cái chân thành và giả dối của người khác), sẽ nhân được nhiều điều tốt đẹp.
Nếu một xã hội mà những người tốt và chân thành liên kết với nhau, và dám dũng cảm lên án và đối diện với những cái xấu diễn ra hàng ngày – xã hội đó sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi vẫn luôn tin rằng: kể cả người xấu hay người tốt, người chân thành hay giả dối đều trân trọng những người tốt và chân thành. Sự chân thành thu phục trái tim người khác hơn mọi lời nói giả dối.