CHIẾN TRANH VIỆT NAM SAU 42 NĂM NHÌN LẠI

CHIẾN TRANH VIỆT NAM SAU 42 NĂM NHÌN LẠI – AI LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG?
Nguyễn Thanh Việt, nhà văn được giải Pulitzer với tác phẩm The Sympathizer [Kẻ đồng cảm] trong show truyền hình Charlie Rose (1) có cho rằng sau nhiều chục năm, cuối cùng Hoa Kỳ mới là người chiến thắng cuộc chiến!
Có kết luận này là bởi, theo ông, cuối cùng Việt Nam đã phải chấp nhận hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa. Và rằng dù gọi thế nào thì bản thân nền kinh tế “định hướng xã hội chủ nghĩa” của Việt Nam…
Đọc tiếp