Cho ông cháu ngoại đích tôn đi ăn mà mắt ông ấy cứ dính vào cái điện thoại

Cho ông cháu ngoại đích tôn đi ăn mà mắt ông ấy cứ dính vào cái điện thoại. Động đến ông ấy là ông ấy hét váng trời. Ông ấy về chơi có mấy ngày mà làm cả nhà bấn loạn. Mệt với ông ấy quá lại càng thương con gái hơn!