Chuyện học từ đầu cấp, có rất nhiều, nghe mà có khi cười ra nước mắt

Câu chuyện giáo dục:
Chuyện học từ đầu cấp, có rất nhiều, nghe mà có khi cười ra nước mắt. Nhưng mà nói có chạy trường không? Cha mẹ vất vả nuôi con, gánh nặng chồng chất, trong đó, gánh nặng nhất, ôi thôi, chính là giáo dục!.
Mình có 3 đứa con, đủ cấp, đứa đầu cấp 3, đứa thứ hai cấp 2 còn đứa nhỏ nhất vào lớp 1. Đã đủ hỉ nộ ái ố suốt 10 năm nay. Có thể viết được cuốn sách về giáo dục Việt suốt 1 thập kỷ.
Hôm nay, đọc bài ngắn này, lòng vẫn đau như cắt, vẫn là cảm xúc của 10 năm trước, những ngày đầu vất vả tìm trường cho con, nhưng nhất quyết không có "xin". Vì nghĩ đơn giản: Quyền đầu tiên của trẻ em là quyền được đi học.
Sao đến bây giờ, cái quyền ấy vẫn không được tôn trọng, nơi đô thị lớn nhất nhì đất nước này.