Có ý kiến rằng những thông tin thế này ko nên chia sẻ

Có ý kiến rằng những thông tin thế này ko nên chia sẻ???
Tôi nghĩ như thế là sai, những việc làm sai trái cần phải được chia sẻ và giải quyết. Chia sẻ và lên tiếng là việc làm đầu tiên của người công dân có trách nhiệm. Nếu XH không ai còn muốn lên tiếng thì có nghĩa là điều xấu bao phủ cái đúng không còn tồn tại nên chẳng ai muốn lên tiếng.
Nhiều nước trên thế giới phải đầu tư biết bao tiền của để khuyến khích các thông tin này chia sẻ, xây dựng năng lực cho chính quyền để có kiến thức, năng lực để hỗ trợ nạn nhân. Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia để phân tích và tìm hiểu tính hiệu quả của các giải pháp. Im lặng là chết.
Năm 2010 khảo sát về bạo lực đối với phụ nữ lần đầu tiên ở Việt Nam cho thấy 87% nạn nhân ko tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ nào? Bạn lý giải nó thế nào… Dù thế nào cũng thật quá buồn và mình nghĩ với các nạn nhân nhỏ tuổi còn đau đớn hơn nhiều lần.