Công việc mỗi sáng của #H

Công việc mỗi sáng của #H
Check rép tin nhắn của mấy bạn muốn đăng ký gia nhập muốn đuối luôn á
Chi nhánh-Đại Lý khu vực gia nhập ngày càng đông lên. Yêu cầu các TĐL làm tốt vai trò dẫn dắt hệ thống cỷa mình
#Tem để ý tin nhắn chờ trong Mesenger của mình
Ngày nào cũng có bạn ib cho H muốn hợp tác kinh doanh k à. Hệ thống ngày một rôm rã
Dự định trong tuần này sẽ có 4 đl và 3 chi nhánh mới gia nhập Tem H nhé