Dạ

Dạ, tại trời nắng quá em không muốn nướng chim trên yên và tốn tiền đi trị thâm đít nên em đã quyết định mua 1 em xe có mái che để đi trong những ngày nắng ngày mưa. Với đỡ bị mấy anh tài xế uber đòi chém đòi giết.
Mà em ngu vãi đái lắm, em chẳng biết lái xe đâu vậy nên em cần 1 anh tài xế không cần cao to đẹp trai, không cần bô trai bảnh tỏn, tại em không có nhu cầu ăn thịt tài xế nhà mình. Điều kiện của em rất đơn giản: lái xe cẩn thận và đặc biệt không bị hách trong nôi hay thồm trong mối, nếu lỡ có bị thì phải tích cực điều trị hay ngăn ngừa theo sự hướng dẫn của em. Chứ có mấy lần em muốn chết ngột trong xe rồi :(((
Có ai tài nào ở không nhàn rỗi, hay có ai biết anh nào như vậy thì chỉ giùm cho em. Xin được truy tặng danh hiệu nữ du kích damdang cho chị em nào chỉ điểm :)))