Đàn ông nên chọn cho mình 1 mùi hương quen thuộc

Đàn ông nên chọn cho mình 1 mùi hương quen thuộc!
Bạn có tin nó sẽ là nỗi nhớ, là mùi hương quen thuộc khi bất chợt ai đó ghé ngang qua khiến bạn bừng tỉnh và nhớ về…
Hãy dùng 1 đến 2 mùi hương duy nhất bạn thích nhất!
1 thanh niên đỏng đảnh chia sẻ.