Đến một ngày

Đến một ngày
một ngày nào đó
Anh xa em
một ngày nào đó
Anh nhớ có một lần
một lần mình nói
Ta yêu nhau
có vầng trăng làm chứng
Bầu trời
nhiều sao sáng đêm nay
Nhiều như những gì mình muốn có
Một lần
đã trọn vẹn ái ân
Với anh em mãi là người tình trăm năm.
See Translation