Đớ thể hiểu nổi PAUL Vietnam ở Takashimaya đào tạo nhân viên kiểu gì

Đớ thể hiểu nổi PAUL Vietnam ở Takashimaya đào tạo nhân viên kiểu gì, mình là khách nói tiếng Việt, gọi món Mì thì nhân viên người Việt mặt cau có khăng khăng cãi nói không có Mì, ở đây chỉ có Pasta Pasta Pasta, mình nói anh đã từng ăn ở đây thì lại bảo bên này chỉ có Nui Pasta chứ không có Mì. Bướm bay nhà bạn í, làm quán Tây nên quên tiếng mẹ đẻ và không biết phân biệt các hình dạng của Pasta à. Đồ ăn thì ngon mà cứ lần nào ra thì đa số nhân viên ở đây mặt cứ cau cau, không biết thế nào là Cười và lịch sự với khách, cứ vênh Bướm hết lên là sao???…đã đói lại còn thêm bực mình !!!