Giống như đứa trẻ tập đi

Giống như đứa trẻ tập đi, cứ bước, ngã, đứng dạy… bước, ngã, đứng dậy….và tiếp tục.
…Một ngày nào đó, nó sẽ biết chạy.
( ảnh tại Malaysia lần đầu tớ thuyết trình bằng tiếng Anh về sự liên quan giữa Não Bộ với Vân Tay trước các bạn đến từ 4 nước ĐNA và thầy coach đến từ Anh Quốc)
Like the toddler go practice, step, fall, stand up.. and continue…step
One day, she can run.
#baoanhchiase #kellyshare