Gôm fback về cho khách em tham khảo

Gôm fback về cho khách em tham khảo .
Lột là lên
Lột là sạch
Lột là phải đau ahihi
Lột thấy mụn mới biết nó hay như thế nào.. Gứm lắm, y như chông z á
.
Đắp lên và thư giãn, 30p thôi, gel #lethanh sẽ cho bạn thấy da mặt bạn thế nào .
Lột xong .. Dưỡng da… Bao đẹp