Hình này cách đây 7 năm đi công tác tại Kuala Lumpur

Hình này cách đây 7 năm đi công tác tại Kuala Lumpur. Thời gian này có nhiều bài học kinh doanh cho mình và đôi khi cần rút ra là: Kéo đối tác nước ngoài đến Việt Nam họp với mình là hay hơn so với việc được lo vé máy bay và KS năm sao để mình qua họp với họ.
Tháng 6 này, kéo 2 tên Tây đến VN họp với team VN của tụi mình để ra mắt một giải pháp bảo mật thứ 2 tại Đông Dương.
Mô hình của mình đối với brand (Đến từ Châu Âu) này là: Yên hỗ trợ và quản lý –> NPP độc quyền tại VN (Đã có), NPP độc quyền tại Cambodia (Đang tìm), NPP độc quyền tại Myanmar (Đang tìm). Red Dragon đóng vai trò như là một văn phòng đại diện cho brand này tại Đông Dương.
Mục tiêu lớn của mình là sẽ phối hợp với một số công ty bảo mật, AE làm bảo mật tư vấn và triển khai các giải pháp bảo mật phần mềm nổi tiếng nước ngoài tại VN và Đông Dương.
Mô hình của mình nhỏ, còn phải học hỏi nhiều, mong sẽ được các Đại Ka chỉ giáo, giúp đỡ và AE gần xa hợp tác phát triển.
P.s: Giờ vẫn ở văn phòng nhỏ, tranh thủ cày cấy để có cái với AE xa gần.