Hnay e xuất gửi KH 100 bầu cây giống Hồng Cổ Sapa và Cổ Hp

1 1 1  
Hnay e xuất gửi KH 100 bầu cây giống Hồng Cổ Sapa và Cổ Hp, cổ Sơn La. Các bác nào muốn lấy bầu hoa giống như hình thì báo để e gửi luôn nhé.
Bầu hoa hồng cổ giống nhà e là bầu hoa chiết trực tiếp sau đó sẽ trồng xuống bầu đất cho cây lên và trồng đến giờ đã được 1 tuần với cổ sapa và hp, sơn la được gần 2 tuần rồi kh nhé.
Với Hồng Vân Khôi bác nào e hẹn thì sau 4 tuần nữa e trả cây bầu chiết nhé.
cây giống vào bầu: 70kk/bầu( cổ sapa)
cổ hp và sơn la : 80k/bầu
See Translation