HỌC VIỆN PHÁP LUÂN CÔNG THÔNG BÁO

HỌC VIỆN PHÁP LUÂN CÔNG THÔNG BÁO
– Căn cứ nhu cầu thực tế về tình hình vô tổ chức, nhiễu loạn thông tin của những người có nhu cầu học hỏi và cần chứng chỉ bộ môn pháp luân công,
– Căn cứ tình hình rơi rớt quá nhiều do học viên không biết cách lách luật qua cựu thế lực
– Căn cứ năng lực tổ chức của cơ sở tự nguyện (Tôi có đủ các điều kiện thiết yếu để học viên học tập rèn luyện)
HỌC VIỆN THÔNG BÁO
1. Bắt đầu chiêu sinh khóa 1 chính quy từ 13/5/2017
2. Khóa học chính quy sẽ học tập chung trong vòng 3 tháng,
3. Học phí: 2,500,000(hai triệu năm trăm đồng), chưa bao gồm lệ phí thi 9 chuyên đề và lệ phí cấp chứng chỉ
4. Nội dung và phương pháp học:
– tài liệu: 01 cuốn chuyển pháp luân, 01 cuốn tinh tấn yếu chỉ, 01 cuốn Hồng ngâm, 01 cuốn cửu bình(tham khảo), 01 đài hoặc máy nghe nhạc cá nhân (tổng: 1,000,000vnđ)
– phục trang: 02 bộ mặc luyện công, 02 bộ mặc học pháp, 02 bộ lễ phục (tổng 5,000,000vnđ)
– phụ kiện: 01 túi vải, 01 khẩu trang, 01 đệm ngồi, 01 mũ vải (tổng: 300,000vnđ)
Phương pháp: vừa học vừa hành, sáng học lý thuyết, chiều học luyện công, tối chia sẻ và mở rộng kiến thức qua minhhui,
Sau mỗi bài(gồm 9 bài) đều có kiểm tra đắc hay không đắc. Hội đồng kiểm tra sẽ có 9 vị Cựu Thế Lực đảm nhiệm, mỗi vị sẽ hỏi một câu trực tiếp vấn đáp. Ai rớt tại bài nào thì sẽ đợi học lại cùng lớp sau(lưu ban)
Đương nhiên học viên sẽ được cấp chứng chỉ cơ sở sau khi đã qua được 9 bài.
Xếp loại chứng chỉ căn cứ vào điểm trung bình cộng của 9 baif
Chứng chỉ cơ sở chứng nhận học viên đã đắc pháp và thuộc 5 bài luyện công. Đối với chứng chỉ cơ sở học viên chỉ được sử dụng để đi hồng pháp và giảng chân tướng cho ng khác(tránh tình trạng rất nhiều học viên mới ngộ pháp 1,tuần mà lại đi hồng, giảng làm nhiễu loạn pháp).
Để có thể tự mở lớp tại gia thì sau khi có chứng chỉ cơ sở học viên sẽ phải qua một khóa nâng cao 2 tháng, chủ yếu luyện diễn thuyết, múa, phương pháp tổ chức quản lý học viên(tổng chọn gói: 10,000,000vnđ)
Vậy Học viện xin trân trọng thông báo để nhân dân được biết. Ai có nhu cầu nâng cao chất lượng tâm thần thì hãy đến với chúng tôi. Phương châm của chúng tôi là: tâm thần yếu thì xin biếu thêm tâm thần thì tâm thần sẽ có chủ nguyên thần và đắc cao thành Thần. Slogan là: Tâm Thần, Tâm Thần, Đại tâm thần. Hảo.
Địa chỉ liên hê: Quán chân gà 289 Bắc Linh Đàm, Hà Nội
Điện thoại: 610610610