Hòi đó bị TĐ chắc ST cũng xài kem trị sẹo này nè

Hòi đó bị TĐ chắc ST cũng xài kem trị sẹo này nè. Nên bắt chước xài theo tại em cũng bán. Haha.
#OrderFromUSA
#DoNyShop