Hôm nay khó khăn

Hôm nay khó khăn,
ngày mai còn khó khăn hơn,
nhưng ngày kia sẽ là ngày
vẫn thế.
Và đôi khi đến khi chết cũng đéo hết khó khăn.
Chả sao cả.
Khó khăn mà còn sống được đến khi chết già là mừng lắm rồi các mày ạ.
– Rách Mông-