“Khóc cười với vai tuồng

“Khóc cười với vai tuồng,lừa gạt được nhân thế nhưng nào gạt được chính mình”
___________
“Mẫn, tao cho mày 2 sự lựa chọn : 1 là tao không diễn tốt nghiệp, mày sẽ có quà , 2 là tao diễn thì mày khỏi có quà”
Rồi cuối cùng chỉ cũng phải diễn thôi, mặc dù vẫn bị tụng lên tụng xuống mỗi ngày , mày làm ơn tập đi Mẫn ơi , tao lo quá , sao tao thấy mày không lo gì hết vậy …..
Rồi ngày mình phát thiệp mời, chỉ chửi tiếp , tao quá sợ mày rồi, bài vở chưa tập gì hết mà đã phát thiệp mời =))
Bà chị gái mang nỗi lo của nhân thế, cứ thế mà lo, cứ thế mà chửi.
Ơn trời tới giờ phút này mình vẫn còn bên nhau ~.~
Vậy đó mà hôm qua chỉ mới liệt kê cái list các khoản chi khi đi tập bài cho mình rồi post lên fb than khóc, mình thì cũng chỉ biết giả lơ và thả một bông hoa tím biết ơn, chứ biết sao giờ.