Khổng tử đã giảng ” Vạn vật đồng thanh tương ứng

Khổng tử đã giảng ” Vạn vật đồng thanh tương ứng – đồng khí tương thông, nước chảy chỗ trũng, lửa tìm đến chỗ khô, mây theo rồng, gió theo hổ, thánh nhân ra đời vạn vật trông theo, vật nào gốc ở trời thì thân thuộc với cõi trên, vật nào gốc ở dưới đất thì thân thuộc cõi dưới ”
Mình ngẫm ra rằng thật sự khi bạn tự nâng tần số của bản thân lên, cuộc đời sẽ cho bạn gặp rất nhiều nhân duyên tốt, mình đã được tiếp xúc và kết bạn, học tập với những người thực sự rất đáng ngưỡng mộ hihi còn phải cố gắng nhiều lắm