MẮNG YÊU

MẮNG YÊU
Nói cho hết những điều chất chứa
Trước khi thân xác rữa tàn đông
Lá đi trút nhẹ tiếng lòng
Ta chào thế giới quay tròn chao nghiêng.
Nơi đã sống đẹp hiền tay nhớ
Vuốt rồi đi rũ bỏ võ vàng
Mầm xanh thay thế lỡ làng
Chìm vào dĩ vãng bên đàng lá khô.
Khắc giây cuối cặp bờ hạnh phúc
Ta bay lên quên lúc muộn phiền,
Buồn trôi hồn bướm mơ tiên
Lá quay về cội đất hiền ôm ta.
Không lo lắng khắc hà trời nắng
Hay đêm đông gió hận lạnh lùng
Chia tay mộng kiếp tao phùng
“ Mơ làm chiếc lá “ đất khùng mắng yêu…
Cảm theo LƯU BÚT TÍCH của nhà thơ Trần Quế Lâm