mấy bợn mua my phẩm chịu khó vô wall xu lựa chút xíu nha

mấy bợn mua my phẩm chịu khó vô wall xu lựa chút xíu nha… hôm nay tui bận quớ ứ đăng bài dc nhìu