MỞ CỬA

MỞ CỬA
Tôi hay nhìn thấy những người ngắm xe qua lớp kính showroom, rồi họ chụp ảnh, họ bình luận. Thỉnh thoảng tôi cũng mời họ vào nhưng họ chỉ cười và đi mất.
Họ biết đây không phải thế giới của họ bây giờ, họ mơ ước, mong muốn nhưng rồi “tặc lưỡi” bước đi.
Cửa của Rolls-Royce luôn mở. Hãy bước vào cho dù bạn là ai. Chúng tôi sẽ cùng bạn xây ước mơ của tương lai, hay bán ngay cho bạn ước mơ mà bạn đã từ lâu ấp ủ.