Một nhân vật đặc biệt

Một nhân vật đặc biệt, một vụ án đặc biệt !
– Bác 82 tuổi, sư 308, nhiều Huân huy chương, học cùng cô Đặng Việt Nga con ông Trường Chính và cô Con gái ông Võ Nguyên Giáp tại Quế Lâm bên Tàu.
Năm 1982, khi đang ốm nằm nhà thì có gần trăm quân vây bắt, khám nhà …” Huân huy chương của bác nó lục ra ném hết ra hè … nó mang bác đi thẩm vấn ngày đêm … xong giữ hơn bốn năm thì cho về …
Bác lên hỏi viện kiểm sát thì nó đưa cho tờ giấy bảo : tội gây rối trật tự an ninh công cộng ” đưa cho tờ giấy xong rỉ tai bảo : ” thôi coi như bữa rượu say, quậy ấy mà …”
Bác gửi đơn khắp nơi không có hồi âm, nay vẫn gửi tiếp…
Phóng sự ghi lại câu chuyện của bác kể lại đã lên khuôn.