một trong những điểm mạnh của người đi học thời nay so với thời trước của mình là các bạn kêu ca đổ lỗi giỏi hơn

một trong những điểm mạnh của người đi học thời nay so với thời trước của mình là các bạn kêu ca đổ lỗi giỏi hơn, ảo tưởng sức mạnh hơn và cũng không dám nhìn thẳng vào yếu kém hay thiếu sót của bản thân để phấn đấu thì phải @@
P/S: còn nhớ năm ngoái lễ tốt nghiệp của K12, mình có nói là “nếu tôi chấm điểm thẳng tay, thì có khi số lượng sv ngồi đây sẽ giảm đi một nửa”. Đến giờ nhiều lúc vẫn nghĩ, làm nghề này có những lúc mềm lòng không biết là tạo phúc hay gieo mầm hại nữa đây
See Translation