Nhà mình có tận 2 người hút thuốc

Nhà mình có tận 2 người hút thuốc, mặc dù rất ý thức là ra ngoài hành lang hút xong mới vào nhưng quả thực là sau đấy, kể cả mọi người đã xúc miệng thì khi nói chuyện vẫn thấy phả ra mùi thuốc lá. Mình nhiều lần đã góp ý với giai nhưng không ăn thua. Giai lúc nào cũng nỉ non: Em thích gì anh cũng chiều, chỉ đừng bắt anh bỏ thuốc lá
Giai nói thế coi như là hết chuyện, chả dám nói gì nữa, đành ngậm hột thị đi vào nhà ngồi im thút thít 🙁