Như vậy là đôi tổ ong thần thánh chính hãng 108 lỗ của tộc Việt ( fake siêu cấp chỉ có 101 lỗ

Như vậy là đôi tổ ong thần thánh chính hãng 108 lỗ của tộc Việt ( fake siêu cấp chỉ có 101 lỗ, đế nhẹ và nhiều via nhựa thừa , lưu ý khi chọn dép) đã lên một tầm cao mới. Ghi dấu trong lịch sử ngành tư pháp VN.
Sau này thư mời chắc chắn sẽ có dòng note : đề nghị khi đến cầm theo thư mời và không mang dép.