#Ocean Bank

#Ocean Bank
#Petro Việt nam IPO
DỰ BÁO KỊCH BẢN LUẬN TỘI CỦA THĂNG
Thôi! Xong đời La Thăng. Bắt đầu xuất hiện những chứng cứ đầu tiên. Nói chính xác là giờ mới công bố chứng cứ “theo lộ trình” của nhà đạo diễn kịch. Ra đi mát mẻ nhé, cu Thăng! Kiếp sau nếu còn may mắn được sinh ra làm người hãy “ráng làm người tử tế”. R.I.P thằng cu nhé!
Dự là cuối tuần này và muộn nhất là sang đầu tuần sau, hàng loạt chứng cớ khác về sự dính líu của La Thăng sẽ được công bố, vì có lẽ nhà đạo diễn cũng muốn tính toán để sao thị trường tài chính và chứng khoán không bị ảnh hưởng tiêu cực. Bên cạnh đó, sẽ có rất nhiều trấn an dư luận về các sai phạm và tội ác của băng nhóm Mafia cấp Nhà nước này.
Như thế dự là cuối tuần này, cả thiên nhiên lẫn xã hội của Việt nam sẽ hứng 2 cơn bão liền: Bão số 10 đổ bộ vào Nghệ An – Hà Tĩnh- Đà Nẵng và cơn bão xã hội còn khủng khiếp hơn là cơn bão mang tên La Thăng. Chả lẽ đó là sự ngẫu nhiên? Hay là điềm Trời Đất?
Nhưng công nhận đạo diễn vở kịch rất chuyên nghiệp, thắt dần lại, tạo điểm nút cho cái hồi gay cấn nhất, lại còn bố trí để nó xảy ra vào cuối tuần (dự là sau giờ giao dịch chiều mai, Thứ Sáu, sau phiên ATC là phiên Review danh mục ETF của các quỹ đang tham gia thị trường chứng khoán), đồng thời trùng với thời điểm cơn bão số 10 bắt đầu đổ bộ. Đạo diễn rất tài ba! Nãy giờ mình vẫn nắc nỏm khen đạo diễn là vì biết tính toán sâu xa đến các tác động lên thị trường tài chính – chứng khoán. Vậy điểm tháo nút của vở kịch sẽ bắt đầu vào tầm 3h chiều mai cho đến hết tối Chủ nhật!