Ông Trịnh Công Sơn bảo

Ông Trịnh Công Sơn bảo, “ngồi bên dòng sông, nhớ đời mình”. Sắp lại đứt 1 dòng sông… Còn đâu chỗ nữa mà ngồi…
“Nếu giả định có một cơ may cho họ chuyển đi tới nơi khác trong lành hơn, thì mừng cho họ, nhưng còn dòng sông Hậu đang ô nhiễm sẽ để lại cho ai? Người ta có thể chuyển một ngôi nhà, một gia đình hay 50, 100 hộ gia đình đi nơi khác nhưng còn dòng sông Hậu, nó có thể chuyển đi đâu? Dòng sông đâu thể nói với ai về nỗi buồn của nó. Và ai sẽ là người đứng ra để cứu một dòng sông”