phòng mình ở ks hạng B (hay C,D) này ko nhìn ra đường mà hiên che nắng mưa ăn sáng, có cái tranh tường vô đề này, tác…

phòng mình ở ks hạng B (hay C,D) này ko nhìn ra đường mà hiên che nắng mưa ăn sáng, có cái tranh tường vô đề này, tác giả ko ký tên nên mình đặt đề cho nó (cũng ko ký tên) –  vẽ tranh tường đẹp nhất rẻ nhất.
"em ngồi há miệng màu son
biển dâu em cũng còn non tuổi đời
tưởng rằng bó gối mà…chơi
hoá ra em đợi sung rơi vào …hồn"
c