Sẽ có ngày

Sẽ có ngày
Ta nghe tiếng côn trùng rên rỉ
Từ bãi tha ma trong nấm mồ quạnh hiu
Từ nghĩa trang quân đội Biên Hòa
Tiếng than khóc như kim đâm xé ruột
Bao tử sĩ đã vị quốc vong thân
Bao nấm mồ không người thăm viếng
Hoa cỏ dại mọc phủ tràn trên mộ
Xót thương thay bao chiến sĩ vô danh
Sẽ có một ngày trùng hưng nghĩa trang
Sẽ là ngày quê hương lật trang lịch sử
Sẽ là ngày cờ vàng tung bay phất phới
Giữa Sài Gòn thủ đô nước Việt yêu thương…
Phi Vũ