#sen

1 1 1  
#sen_huế_loại_đặc_biệt
#nhanh_nhừ_bở_quánh
Sen có khắp nơi . Nhưng chuẩn ngon là sen Huế. Vì họ hàng làm nên e nắm rõ .sen 3 loại cả nhà nhé.
hiện thị trường đang nhảy múa giá. Khách thấy rẻ là mừng nhưng 2 và 3 trộn lại đó a.
nha e chỉ 1 loại duy nhất . E bán 3 chuyến 2 tạ rồi . Khách quay lại mua thêm giới thiệu bạn bè. Ng thân mua . Ai cũng hài lòng vì quá ngon. 4h chiều thứ 4/2/8/2017 e chốt nhé
Giá 160k. Sen khô loại 1 500k. Loại 2 400k0973104012
See Translation