TÀI NĂNG LÀ GÌ

TÀI NĂNG LÀ GÌ?
Tài năng là khả năng sáng tạo ra rất nhiều sáng kiến khi gặp phải vấn đề.
Tuy nhiên, niềm tin giới hạn, cảm xúc tiêu cực…sẽ giới hạn khả năng sáng tạo của chúng ta trong một chiếc hộp vô hình!
Chúng ta không thể nhìn thấy điều gì ngoài chiếc hộp vô hình ấy!
Chỉ khi nào chiếc vỏ hộp niềm tin vô hình được phá vỡ, cảm xúc được làm trong sạch, Tâm Trí trong sáng, bác ái…
=> Sự sáng tạo trở nên không có giới hạn, không bị bất cứ rào cản nào
=> Thiên Tài xuất hiện!