THÁNG 5

THÁNG 5
(Hồng Thanh Quang)
Chút dư lạnh tháng 5 thành thiếu phụ,
Vân vi những thời khắc còn sót lại từ ẩm ướt hơi xuân.
Những đám mây rụt rè nửa màu chì nửa trắng
Chở về phía chân trời xa những vụn nhớ sau cùng…
Anh biết sẽ chẳng bao giờ thêm nữa được cùng chung
Tiếng thở gấp con nước ròng ào lên ngực đá.
Vẫn gần gụi nhưng bắt đầu xa lạ
Nhịp phập phồng liên hướng mạch huyền linh…
Se sẽ tím đường bằng lăng yên tĩnh,
Gót chân sen lướt những nụ hôn hờ.
Em ẩn ý tự phút đầu gặp gỡ,
Những bất ngờ chồng lẫn bẫy chia ly…
Rồi đúng lúc nắng hừng lên hữu lý,
Em lắc đầu quẫy tín hiệu tàn xuân.
Ve hát rối mở lối về biên trấn,
Để mặc trầm bạc nốt những tàn duyên…
(3-5-2015)