Tháng này mấy đứa đi chơi kỹ nha mấy đứa

Tháng này mấy đứa đi chơi kỹ nha mấy đứa. chứ chơi kiểu này Man không thích đâu nhá
* Location: Đình hoang.
* Stylist & Make up : Yến Yến – Nguyên Lâm – Tô Hoàng Vũ
Mod: Nhi Ruby – Nam Thanh – Lâm Thiên Nguyện – Thanh Phong .
Team flim: Mộ Gái Trinh
Director: Tô Hoàng Vũ
Chủ nhiệm: Thắng Nguyễn
Photo by: Nguyên Lâm
#mogaitrinh #tohoangvu #kinhdihai #phimngan