THÁNG TƯ

THÁNG TƯ
Tháng tư đón hạ chênh chao
Từng cơn như thể mưa rào tháng năm
Bao giờ tiếng sấm ì ầm
Lúa xanh con gái thì thầm trổ bông
Tháng tư giữa phố chợ đông
Mưa đan vào nắng dệt dòng tương tư
Tiễn xuân mùa rụng ời ru
Hoa loa kèn phố vi vu dạo đời
Có gì nơi phố gọi mời
Mà em tấp tểnh nói cười sênh sang
Tháng tư cơn gió nhẹ nhàng
Níu mùa hoa gạo khẽ khàng rụng rơi
Tháng tư mùa thoảng chơi vơi
Chân quê chân chất cứ vời vợi xa
Hương đòng lúa trổ bay qua
Tiếng quê còn giữ tình ta bao ngày
See Translation