Thanh niên 26 tuổi

Thanh niên 26 tuổi, 5 ngoại ngữ, bằng xuất sắc ở Tây, Tàu; đang làm nghiên cứu sinh ở Nhật. Gia đình có truyền thống làm quản lý. Nhậm chức mà không nhận lương như Donald Trump. Bị quây tập thể.
200 lít cử nhân thạc sĩ thất nghiệp bị các anh chị chửi là bất tài.
Sinh viên hỏi về lương khởi điểm 2 cành mỹ kim cũng bị thế hệ trước tẩn là “nóc tủ”.
Kỹ sư Nissan lương khủng thì lại bị các mẹ cho ăn đòn vì “không biết kiến thức cơ bản”.

Nên thôi, ngày ngày lướt web. Chiều chiều trà đá phang con lô. Đợi già thì lên mặt đạo đức. Cho lành.