Thơ vui cuối tuần

Thơ vui cuối tuần
Có ý định bỏ không chơi Facebook
Nên lái xe ra ngoài để mà quên
Lái vòng vòng khoảng chừng vài ba tiếng
Lại nhớ nàng phây nhớ quắc nhớ quay
Nhớ Facebook sao như nhớ người yêu
Như nhớ ả phù dung của người nghiện
Như nhớ bia uống vào nghe đăng đắng
Uống lon bia vào người thấy khỏe re
Thôi thôi nhé không bỏ em phây nữa
Ta ở bên em đến trọn cuộc đời
Chỉ xa em khi ta xuôi tay nhắm mắt
Em phây ơi ta mãi mãi yêu em…
PV