Thói quen nuông chiều bản thân

Thói quen nuông chiều bản thân, xả stress thường xuyên là một chướng ngại vật quá lớn đối với mình. Ví dụ mình có 10 việc trong list thì câu chuyện hoàn thành sẽ diễn ra theo trình tự như sau: làm việc 1 cho đến khi xong –> xả hơi –> lấy đà –> làm việc 2 –> xả hơi… gấp 2 :)) –> lấy đà dài hơn –> làm việc 3… cho đến hết.
Thế nên thật đau khổ khi việc cứ thúc đến tận nơi rồi mà mắt vẫn chỉ thích loắng ngoắng đọc linh tinh mấy post của các “chiếc” học trò cưng.
Cai FB cũng không phải cách vì sẽ làm hỏng biện pháp xả stress hữu hiệu, mà tình hình này thì…. Hức
Mà việc đi dạy thì mình càng khôgn muốn bỏ chứ! Nhiều khi thấy lên lớp còn xả stress tốt hơn ngồi ở nhà làm việc ấy :((