THƯ

THƯ
Đọc xong đơ hết cả người, phải làm vài bài báo, chọn ảnh rồi, tự dưng không muốn viết nữa. Thôi để lại đã. Chẳng hiểu vì sao.
(Chọn tạm 2 ảnh của bản thân đưa lên may ra lấy được lại hồn vía! – giờ mới biết mình cần gì???)